Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Polish : Books by Language
Dec 27, 2022 Ryszard Girulski SP5QQ
texts

eye 101

favorite 1

comment 0

„Amatorskie Urządzenia Krótkofalowe - i ich obsługa”. Była to dawno oczekiwana książka przez odradzający się szeroki ruch krótkofalarski w Polsce. Która w sposób przystępny omawiała zasady konstrukcji urządzeń nadawczo-odbiorczych i urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz podstawowe  zasady prowadzenia korespondencji radiowej. wydanie 1, nakład 6190 egz., Warszawa, 1963
Topic: Krótkofalowe
Polish : Books by Language
Dec 26, 2022 Krzysztof Słomczyński SP5HS
texts

eye 101

favorite 1

comment 0

" Praktyczne informacje dotyczące krótkofalowców, pierwszych kroków w dziedzinie krótkofalarstwa przy prowadzeniu nasłuchów i łączności.  Wskazówki dla przygotowujących się do krótkofalarskiego egzaminu państwowego . Niezbędne wiadomości teoretyczne,  wyposażenie warsztatu, proste rozwiązania konstrukcyjne podstawowych urządzeń radioamatora-krótkofalowca."
Topic: krótkofalowca
Polish : Books by Language
Dec 26, 2022 Andrzej Janeczek SP5AHT
texts

eye 116

favorite 1

comment 0

Budowa wielkopasmowych transceiwerów KF, prostych radiotelefonów CB, urządzeń: do łączności dalekopisowej, odbioru telewizji amatorskiej, radiolokacji sportowej, zdalnego sterowania modeli. opisy urządzeń, które ułatwiają pracę w eterze i podnoszą jej komfort: syntez ery częstotliwości, skale cyfrowe, wzmacniacze mocy KF, automatyczne klucze telegraficzne. Informacje niezbędne do wykonania urządzenia: zasada działania, schemat ideowy, rysunki płytek, rozmieszczenie...
Topics: Konstrukcje krótkofalarskie, KF, UKF
Polish : Books by Language
Dec 26, 2022 Zdzisław Bieńkowski SP6LB
texts

eye 96

favorite 1

comment 0

"Zbiór informacji i osiągnięć z dziedziny radiokomunikacji z wykorzystaniem amatorskich zakresów UKF. Działalność radioamatorska UKF. Rodzaje propagacji i technika łączności radiowej w pasmach UKF. Elementy i obwody pasywne. Podzespoły i układy aktywne. Urządzenia nadawcze i odbiorcze. Anteny i układy antenowe. Pomiary urządzeń UKF i MKF. Odbiorcy: radioamatorzy i profesjonaliści zainteresowani współczesną techniką UKF."
Topics: Poradnik Ultrakrótkofalowca, UKF
Polish : Books by Language
Dec 24, 2022 Leon Kossobudzki SP5AFL i Jan Ładno SP5XM
texts

eye 192

favorite 1

comment 0

W książce omówiono różne układy i formy wykonania odbiorników i konwerterów na pasma amatorskie KF i UKF. Dla pasm amatorskich KF omówione zostały ponadto niektóre odbiorniki produkcji fabrycznej. Podano również sposoby konstrukcji, montażu i eksploatacji odbiorników krótkofalowych oraz ultraktórkofalowych.
Topics: Krótkofalowa, radio, radiowe, odbioru, odbiornik, odbiorniki
Polish : Books by Language
Dec 23, 2022 Centrum Kultury w Knurowie
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Tygodnik ukazuje się na terenie Knurowa oraz gmin Gierałtowice i Pilchowice. REDAKTOR NACZELNY: Bogusław Wilk  ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Paweł Gradek REDAKCJA INFORMACYJNA: Piotr Skorupa (redakcja sportowa), Mirella Napolska, Justyna Bajko DZIAŁ TECHNICZNY: Ewa Krzyściak-Kucharska, Adam Szary WSPÓŁPRACA: Maria Grzelewska, Marek Lewczuk, Dawid Ciepliński, Waldemar Jachimowski
Topics: Klub Naukowy Chemików „Retorta”, Piotr Górka, Andrzej Grossman
Polish : Books by Language
Dec 17, 2022 Red. Andrzej Ruszkowski
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

"Na Sieradzkich Szlakach  –  kwartalnik  historyczno-krajoznawczy, poświęcony popularyzacji  Ziemi Sieradzkiej , ukazujący się od roku 1985. Wydawany jest przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w  Sieradzu . Czasopismo  wydawane w  formacie A4  osiąga objętość do 92 stron. Kwartalnik powstał w kręgu ludzi społecznie zaangażowanych w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Pismo prezentuje dziedzictwo kulturowe Ziemi Sieradzkiej, jej...
Topic: Sieradz
Polish : Books by Language
Dec 17, 2022 Maria Arct-Golczewska
texts

eye 45

favorite 2

comment 0

"208 rysunków roślin na 20 tablicach. WYDANIE IV, z tekstem objaśniającym, przejrzanym i uzupełnionym przez Dra J.  K O Ł O D Z I E J C Z Y K A   1 9 3 8."
Topics: rośliny, botanika
Polish : Books by Language
Dec 17, 2022 Bohdan Dyakowski
texts

eye 70

favorite 3

comment 0

Zawarte w atlasie 218 wizerunków kolorowych motyli we wszystkich stadiach rozwojowych obejmuje głównie dział motyli większych występujących na ziemiach polskich w czasach teraźniejszych autorowi. Tekst do atlasu składa się z dwóch części. Pierwsza część - ogólna, obejmująca budowę i życie motyli, a także wskazówki do urządzania i hodowli tych owadów. Druga część – systematyczna, zawierająca klasyfikację i i opisy oddzielnych gatunków, ok. 474 gatunków, co...
Topics: motyle, lepidoptera, atlas motyli
Polish : Books by Language
Dec 9, 2022 praca zbiorowa
texts

eye 295

favorite 4

comment 0

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna - tomy 01 do 20 Zawiera sporo czarno-białych fotografii, rycin, rysunków, również w kolorze Wydawnictwo „Gutenberg” – przedsiębiorstwo wydawnicze, założone w Warszawie w 1927 roku przez Helge Fergo i P. Hansel Fergo. W 1928 roku przeniesione do Krakowa. Przedsiębiorstwo publikowało „Dzieła” Karola Dickensa pod redakcją Wilama Horzycy, „Dzieła” Lwa Tołstoja pod redakcją Juliana Tuwima, Wielką ilustrowaną encyklopedię...
Topic: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna
Polish : Books by Language
Dec 9, 2022 praca zbiorowa
texts

eye 355

favorite 2

comment 0

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna - tomy 01 do 20 Zawiera sporo czarno-białych fotografii, rycin, rysunków, również w kolorze Wydawnictwo „Gutenberg” – przedsiębiorstwo wydawnicze, założone w Warszawie w 1927 roku przez Helge Fergo i P. Hansel Fergo. W 1928 roku przeniesione do Krakowa. Przedsiębiorstwo publikowało „Dzieła” Karola Dickensa pod redakcją Wilama Horzycy, „Dzieła” Lwa Tołstoja pod redakcją Juliana Tuwima, Wielką ilustrowaną encyklopedię...
Topic: Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna
Polish : Books by Language
Dec 9, 2022 Opracowano pod redakcją Mariana Jerzego Wachtla
texts

eye 81

favorite 4

comment 0

Tom 1 (A-M), 424 stron Tom 2 (N-Z),  425 stron 35000 haseł,  500 ilustracji w tekście,  16 kolorowych tablic, 44 jednobarwnych tablic, 2 kolorowe mapy, 40 map w tekście wydanie drugie Format książki: 250 x 180 mm
Topics: encyklopedia ilustrowana, encyklopedia
Polish : Books by Language
Dec 7, 2022 Tomasz Oszczęda
texts

eye 45

favorite 0

comment 0

Tygodnik siedem dni :: wiadomości Na sieradzkim Wzgórzu Zamkowym grupa krótkofalowców uruchomiła niewielką stację nadawania, za pośrednictwem której nawiązała łączność z kolegami z całego świata.
Topics: Sieradz, Miejski Serwis Internetowy, Zamki Polski, krótkofalowcy, krotkofalowcy, Tygodnik siedem...
Polish : Books by Language
Dec 6, 2022 Ryszard Reich SP4BBU
texts

eye 88

favorite 1

comment 0

"Drogi Czytelniku. Wziąłeś do ręki książkę szczególną. Są w niej wspomnienia polskich krótkofalowców, którzy wiele lat uprawiają to piękne hobby czerpiąc z tego satysfakcję."
Topic: wspomnienia polskich krótkofalowców
Community Texts
texts

eye 162

favorite 0

comment 0

"Krótkofalarstwu polskiemu od dawna już dawała się odczuć potrzeba podręcznika, który by obejmował zarówno elementarne wiadomości z techniki krótkofalowej, nie wyłączając nauki Morse‘a, skrótów i podstaw teorii, jak też zasób schematów, opisów układów oraz potrzebnych nieraz tabel i wykresów dla zaawansowanych krótkofalowców."
Topic: NAKŁADEM LWOWSKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW
Polish : Books by Language
Dec 5, 2022 Zbigniew Faust
texts

eye 167

favorite 1

comment 0

Przewodnik radioamatora - konstrukcje radioamatorskie w literaturze, Zbigniew Faust Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1971 Bibliograficzny informator opisów konstrukcji radioamatorskich, które zostały opublikowane w powszechnie dostępnych książkach i czasopismach krajowych i zagranicznych w latach 1961-1969.
Topics: radioamator, przewodnik radioamatora
Polish : Books by Language
Dec 5, 2022 Czesław Klimczewski
texts

eye 151

favorite 2

comment 0

" Książka  zaznajamia początkującego radioamatora z działaniem i budową odbiornika kryształkowego, dając szczegółowy opis detekcji oraz detektorów, słuchawek, cewek, kondensatorów i obwodów strojonych, stosowanych w omawianych odbiornikach. Podano w niej również kilka przykładów samodzielnego wykonania różnych rodzajów odbiorników kryształkowych. Treść została ujęta przystępnie i populanie. Książka przeznaczona jest dla...
Topics: odbiornik kryształkowy, radio, radioodbiornik, elektronika
Polish : Books by Language
Dec 4, 2022 Józef Wrzesiński
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

"Gdy jestem w Rossoszycy lubię przejść się po ulicach, zobaczyć co się zmieniło, zajść w niedzielę do kościoła, popatrzeć na ludzi. Niestety nie spotykam już znajomych osób. Nikt nie mówi mi dzień dobry, ja także nie mam się z kim przywitać. Może nawet mijam osobę, którą znałem, ale jej nie poznaję, gdyż czas zrobił swoje. Z przykrością uświadamiam sobie, że jestem już w Rossoszycy obcym."
Topics: Rossoszyca, Józef Wrzesiński
Polish : Books by Language
Dec 4, 2022 Janusz Wojciechowski
texts

eye 190

favorite 3

comment 0

"Poradnik elektronika-eksperymentatora zapoznaje praktycznie z najciekawszymi zagadnieniami współczesnej elektroniki na przykładach opisów konkretnych urządzeń możliwych do zbudowania w warunkach szkolnych i amatorskich. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia zdalnego sterowania oraz urządzenia cybernetyczne, ze wskazaniem ich praktycznego wykorzystania w życiu codziennym: w domu, w szkole, w miejscu pracy, w sporcie, muzyce i fotografii."
Topic: elektronika, zabawki, Wojciechowski, toys
SP7UTO Favorites
collection
151
ITEMS
0
VIEWS
Dec 4, 2022
collection

eye 0

SP7UTO Favorites
Topic: favorites
Polish : Books by Language
Dec 3, 2022 Praca zbiorowa
texts

eye 124

favorite 3

comment 0

"Praca ta zawiera przepisy na sporządzenie takich substancji jak chociażby kleje, farby, kity, mydła, atramenty i innych artykułów spożywczych oraz chemiczno-kosmetycznych. Opisane tutaj zostały także sposoby zachowania się i postępowania podczas wykonywania takich czynności jak chociażby pranie, farbowanie, walka ze szkodnikami itp. Korzystać z niej może każdy, bez względy na wiek i miejsce zamieszkanie, gdyż problemy tego typu dotykają wszystkich. Oczywiście Czytelnik...
Topics: Chemia, farby, lakiery, kosmetyki, wina, nalewki, przetwory, napoje, pranie, konserwacja drewna,...
Polish : Books by Language
Dec 3, 2022 Czesław Klimczewski
texts

eye 298

favorite 1

comment 0

"Książka ujmuje w sposób bardzo przystępny i popularny zjawiska elektrotechniki i radiotechniki oraz daje praktyczne wskazówki wykonania najprostszych aparatów detektorowych i wzmacniaczy lampowych."
Topics: amateur radio, ham radio, radio, krótkofalarstwo, 8607720332842